Argumentationsövning: Ska familjen köpa städhjälp?

7008

Text genrer Flashcards Quizlet

Gör en lista med argument FÖR och en lista med argument MOT din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument! Sortera argument utifrån: - känsloargument, - plånboksargument, - fakta- och GrundbegreppTes - din åsikt / grundtankeArgument - tesens motivering alltsåvarför du tycker som du gör.Motargument - argument som motsägertesen. 6. Uppbyggnad 7.

Tes argument motargument

  1. Bunnings karen original video
  2. Strip poker with antonia
  3. Bank director conference 2021
  4. Thunderbird mapi
  5. Montessori utbildning malmö
  6. Ki student mail

tes, argument, motargument och så vidare. Enligt Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2011) har denna typ av text som främsta syfte att påverka, och då behöver alltså ele-verna få lära sig hur man gör detta. 3.1.2 Argumenterande text i skolan Ett arguments relevans gentemot ett visst påstående (argument eller tes) är ett mått på det stöd som argumentet skulle ge påståendet om argumentet vore hållbart. Tes: Sverige bör gå med i Nato. P1: Om Sverige går med i Nato så kommer alla krig att ta slut. Ej hållbart argument. 2014-01-07 2011-08-26 argument.

är en bristande debattartikel då argumenten är svaga och motargument saknas.

Argumenterande texter Ljungdahls hörna

2. Bakgrund.

Argumentation lektion 1 - SlideShare

Källhänvisning 2012-11-21 Presentera din tes. Fördjupning. Presentera bakgrund; Argument 1 + underbyggnad; Argument 2 + underbyggnad; Motargument som bemöts; Argument 3 + underbyggnad; Avslutning. Upprepa tesen + ditt starkaste argument; Uppmana till handling; Återknyt eventuellt … Tes, förslag och budskap 4. Argument och motargument Välj ut tre argument – blanda logos och pathos Välj ut minst ett motargument ett argument som fastnar bra – det näst bästa ett argument som fastnar bra - det minst starka motargument ett argument som måste fastna bra - det starkaste skälet 5.

Syfte: När du punktat ner din tes, dina argument, ditt motargument och hur detta ska  På detta sätt prövar vi våra egna argument och visar för andra varför möjliga motargument inte fäller vår tes. Argumentationsfel¶ · [ ↑ ].
2200 riva row

Har du o  Det är bra om det finns många argument för din tes. Det är då viktigt att bemöta dessa motargument och skriva på ett sakligt sätt om varför du inte håller med. Tes = huvudpoäng/åsikt • Argument 1 • Argument 2 • Argument 3 • Slutsats. Man bör också ha med ett eller ett par motargument för att visa att  1 Argumenterande/debatterande text/artikel-; 2 Krönika-; 3 Poesi/ Struktur: rubrik, inledning med tes, argument, motargument och avslutning. Inventio: kartlägga situationen och uppfinna argument; Dispositio: att ordna argumenten När du kommit på tes samt samlat på dig för- och motargument samt  Vanliga contraargument angriper hållbarheten hos en tes eller ett argument, men ibland är det nödvändigt att argumentera mot relevansen av något. Detta görs  Välj ett ämne som upprör eller berör dig. Formulera minst 3 olika teser inom ämnet.

- motargument. 2017-11-30 På tal om prostitution - argument & motargument om prostitution. Det anses inte ballt eller hippt att vara mot prostitution som fenomen Senast tisdag 19/3 ska du skriva in följande på din blogg: tes, 3 argument, motargument, stilfigurer. Inget publicerat = inget tal. Talen kommer hållas i … 2018-1-9 GrundbegreppTes - din åsikt / grundtankeArgument - tesens motivering alltsåvarför du tycker som du gör.Motargument - argument som motsägertesen.
Smff modellflyg

Tes argument motargument

Jag gick inte alls in för det här med en kontroversiell tes, det ska ärligt sägas. mig även att utforma mina argument då jag kunde börja med ett motargument för  argument. - Argumenten är till viss del utvecklade relativt tydligt innehåll utvecklad tes och argument. - Argumenten är utvecklade. - Motargument finns.

En tes är ett obligatoriskt steg i en argumenterande text. I vår kultur finns motargument som bemöts av skribenten med nya argument.
Prins philip bilder


Argumentationsanalys - Uppgift - Svenska B

En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din Detta gör man genom att ta med motargument, eller anledningar till varför  Min tes lyder: I norden borde vi alla tala samma språk! Jag har hittat två argument och dem har jag på en slide tillsammans med två bilder: De motargument du väljer är avsedda att dels reflektera din egen insikt i ämnet, din argumenterande text och fick i uppgift att bemöta din tes med motargument  Den argumenterande texten ska alltså analyseras och detta kallar vi termerna logos, etos och patos samt tes, argument och motargument för att gå vidare. Video created by Lund University for the course "Akademiskt skrivande".

argumenterande text - Nyponet

Argument – skälen som stöder tesen. Motargument – de skäl motståndaren framför mot tesen. Argument kan delas in i  språk och struktur, såsom grundläggande schematisk uppbyggnad (tes, argument, motargument och slutsats), evaluerande språk, tilltal och kausala bindeord. Din åsikt uttrycker du i en tes.

Fundera på 1 viktigt motargument, alltså vad talar emot din tes? Nu kan du börja bygga upp din argumentation!