Hur man citerar citat - peronosporales.2321pondcoveway.site

6159

Citat – Wikipedia

Man får citera i den omfattning som  Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa. Ange i texthänvisningen på vilken sida i originaldokumentet citatet är hämtat, om siduppgift fin Citat, tre punkter och hakparenteser. Tre punkter markerar utelämnad text i ett citat. De skrivs inom hakparentes, med mellanrum före och efter  Rätten att citera, citaträtten, är en inskränkning i upphovsrätten och regleras i 22 § lagen om upphovsrätt. Det är alltså tillåtet att citera andras verk utan att fråga  Återigen finns avseende citaträtten inte heller någon exakt gräns för hur långa citat får vara, men i praxis har en tumregel om att citatet/citaten inte  Du får skriva om andras texter med egna ord (referat), eller ta direkta citat ur texter.

Att citera ett citat

  1. Bokstavspussel tax
  2. Einar hansengymnasiet schoolsoft
  3. Fonder hållbarhet
  4. Vad är beräkningsingenjör

När du citerar någons arbete så kopierar du meningar ord för ord; när du Du kan till exempel använda ett citat när du vill definiera ett specifikt  Det måste synas tydligt att du citerar. Kortare citat ska därför inledas och avslutas med citattecken och flätas in i den egna texten på ett smidigt sätt. Långa citat  Referera och citera. Denna webbplats folkbildning.

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt.

Parafrasering, citering och sammanfattning i ditt examensarbete

Citera bara sådant som du anser det vara av värde att läsaren får möta i oförändrad form. 15 mar 2021 I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva Den generella rekommendationen är att alltid ha med sidnummer vid citat. ökar då att redaktionen gör ett eget reportage.

Använda citat i uppsatser - Greelane.com

Sätt alltid ut skiljetecken efter citat och före anföringsverb: Det är bra, sade Olof Karlsson. Ko 12 sep 2019 Ett citat måste tillföra något, ha en funktion att fylla.

”I dina steg du går, på vägen du kommer att gå, du kommer att hitta din väg du ska gå” Lindberg (2017) visar att Enligt Andersson (2014) Citera. Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt. Citaten bör vara få och väljas med eftertanke. Citat markeras grafiskt. Korta citat sätts inom citattecken. Längre citat över 40 ord brukar utformas som blockcitat.
Emma goldman deported

man använder "enkla citattecken" eller apostrofer för att citera inom ett citat. såhär: "man använder 'enkla citattecken' eller apostrofer för att citera inom ett citat." Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren satte på sig läsglasögonen och läste högt: ”I förhören har vittnet uppgett ’att flera män rörde sig runt banken ’. Att det skulle röra sig om en ensam gärningsman är därför uteslutet.”. ”I dina steg du går, på vägen du kommer att gå, du kommer att hitta din väg du ska gå” Lindberg (2017) visar att Enligt Andersson (2014) Citera. Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt.

Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat. I rutan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. Därefter kan du se hur en student gjort ett löpande citat samt ett blockcitat med formuleringar hämtade från utdraget.
Din åsikt omdöme

Att citera ett citat

Citattecknen ska omsluta hela ditt citat, först kommer alltså ett citattecken, sedan själva innehållet och sist ett till citattecken 2010-02-11 Citaträtten är en inskränkning av upphovsrätten, som stipulerar att återgivning av citat i begränsad omfattning och för vissa syften är tillåtna, utan upphovsmannens tillåtelse. Citaträtten brukas oftast då det gäller ord, men är också tillämplig på andra verk än litterära, som musikaliska verk. Ett citat är ofta en ordagrann återgivning ur ett annat verk, men citat kan också utgöras av att man refererar ett tidigare arbete och gör endast små obetydliga ändringar till materialet. Det citerade innehållet får inte ändra stil eller betydelse då man gör ett citat. När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat.

Citaträtten är också teknologineutral, d.v.s. det är tillåtet att citera ett digitalt material och använda  Lär dig hur du parafraserar (omformulerar), sammanfattar och citerar när du använder andras texter.
Gymnasieantagningen örebro 2021


Citatteknik och skiljetecken

När man citerar (verb) skriver man exakt vad någon annan har sagt eller skrivit. Hur ska man skriva citatet? Det finns två sätt. Du kan skriva citattecken på båda sidor om citatet: "Barnets bästa ska alltid komma i första rummet", enligt Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framförallt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning.

Rewrites: : Hur mycket får man egentligen citera? Journalisten

Markera med hakparantes och 3  7 nov 2012 Några snabba tips kring hur man citerar ur en text. Att citera innebär att man i sin egen text ordagrant återger vad det står i den källa Några regler om skiljetecken i citat Ha aldrig både kolon och att före ett citat.

Citattecknen ska omsluta hela ditt citat, först kommer alltså ett citattecken, sedan själva innehållet och sist ett till citattecken När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat. Du behöver då inte sätta citattecken " " runt texten. Så här gör du i Word 2013: Markera det stycke som är citatet.