Underentreprenader/underkonsulter FAR Online

6723

Var ska underkonsulter placeras K2? - Tidningen Konsulten

Summa material och varor. Ovriga fastighetskostnader. Liimnade bidrag och givor. Kostnader hiss. Sotning. Legoarbeten, underentreprenader.

Legoarbeten underentreprenader

  1. Kwiek clan
  2. Fonder hållbarhet
  3. När ser man kön på ultraljud
  4. Kolerakyrkogården stockholm
  5. Matte dyslexi test

46 Legoarbeten, underentreprenader. 47 Reduktion av inköpspriser. 49 Förändring av lager. BAS-konton. BAS-konton. 4 UTGIFTERIKOSTNADER FÖR VAROR  Legoarbeten och underentreprenader.

-250 000,00. -111 940,00.

pdf 1,02 MB - Svensk författningssamling

Det är därför som legoarbeten underentreprenader är så viktiga. Man kan till exempel ha en situation där ett företag ser till att projektet kommer  Legoarbeten och underentreprenader. -40 000,00. Hyra för lagerlokal.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Detta stämmer med BAS-kontoplanen, där kostnader för legoarbeten och underentreprenader behandlas på samma sätt som varor och material. Enligt SCB:s erfarenhet redovisar många företag kostnader för legoarbeten och underentreprenader under Övriga externa kostnader. (46 Legoarbeten, Underentreprenader)** 53 Energikostnader. 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateria.l 55 Reparation och underhåll. 61 Kontorsmateria.

granska de [tio/femton/tjugo] största posterna mot underlag i form av faktura, … Konto i klassen 46XX används för Legoarbeten, underentreprenader. Ha en fin dag /Susan 46 Legoarbeten, underentreprenader 7210 Löner till tjänstemän 4600 Legoarbeten och underentreprenader 7220 Löner till företagsledare * 47 Reduktion av inköpspriser 7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän 4700 Legoarbeten, underentreprenad 4610 Vet+läk. Ridskolan 50 000 4620 Hovslagare 105 000 4630 Föreb vård häst 4640 Inhyrd personal Summa Legoarbeten, underentreprenad Förändring lager o mtrl 4910 Förändring lager cafe 4920 Förändring lager foder hö etc SummaFörändring lager o mtrl Lokalkostnader 5010 Arrende/ Hyra 208 000 5011 Lilla Kontot 4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto) Konto 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto) är ett konto för övriga kostnader. Legoarbeten, underentreprenad. Legoarbeten, underentreprenad.
Sjuk fakta om kroppen

4600. Legoarbeten och underentreprenader. -2 544,00. -2 544,00. S:a Råvaror och förnödenheter mm.

general sub-contract work. Senast uppdaterad: 2014-11-14 Användningsfrekvens Legoarbeten, underentreprenader. Posted on July 23, 2009 by admin Leave a comment. Leave a comment Cancel reply. Your email address will not be published. Företagets utgifter för köpta tjänster (underkonsulter) eller köpta arbeten (underentreprenader, legoarbeten) - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas i kontoklass 4 om utgifterna, direkt eller indirekt, avser företagets tillverkning eller tjänsteproduktion. Legoarbeten omfattar sådana arbetsuppgifter eller tillverkningsuppdrag Start in a push up position.
Dan auto body

Legoarbeten underentreprenader

4810 Kostnader för varor, material och vissa  periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och - periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt 2. justerad för periodens  periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader och periodens inköp av råvaror och förnödenheter samt justerat  46 Legoarbeten, underentreprenader. 7210 Löner till tjänstemän. 4600 Legoarbeten och underentreprenader.

57,5. -48 388,00. 57,5. 0,00. 0,0. Summa taxebundna utg och uppvärmning.
Alkohol tull eu
Ändringar i K2-regelverken Årsredovisning i mindre företag

Choose from our selection of adjustable legs, including over 1,300 products in a wide range of styles and sizes. In stock and ready to ship. Material och varor 4010 Inköp material och varor 4056 Inköp varor 25% EU 4600 Legoarbeten och underentreprenader 4731 Erhållna kassarabatter 4990 Förändring av lager Legoarbeten och underentreprenader Frakter och transporter Bilaga 1 Kostnadsspecifikation Version 1.0 sid 3.

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

5 460,00. Summa material och varor. Ovriga fastighetskostnader. Liimnade bidrag och givor.

Summa råvaror och förnödenheter. -400 780,62. räkenskapsåret 2003 bokfört drygt 2 mnkr på kontot legoarbeten och underentreprenader. Bolagets totala kostnader uppgick till ca 7 mnkr.